รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio)


เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561 
      :: สมัคร Online ที่ http://reg2.npru.ac.th/registrar/apphome.asp


attach แฟ้มประกอบข่าว : TCAS รอบที่ 1 Portfolio.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<