ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาภาคปกติ

สอบปลายภาค วันที่ 26 พ.ย. - 7 ธ.ค. 61

แจ้งสอบซ้อนภายในวันที่ 16 พ.ย. 61 / ประกาศผลวันที่ 21 พ.ย. 61 / สอบซ้อนห้อง 144 อาคาร A-1

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<