กิจกรรมวันสุดท้ายของโครงการพัฒนาข้าราชการครู ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

กิจกรรมวันสุดท้ายของโครงการพัฒนาข้าราชการครู ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
attach แฟ้มประกอบข่าว : Untitled-26.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<