มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
attach แฟ้มประกอบข่าว : มติ กบ 14-61.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<