ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาภาค กศ.พป.

สอบวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
สำหรับนักศึกษาที่มีวิชาสอบซ้อนในเวลาเดียวกัน หรือคาบเกี่ยวกัน
แจ้งสอบซ้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ภายในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<