อ.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ ได้รับทุน Prime Minister's Australia Asia Award และทุนสวทช. ศึกษาต่อปริญญาเอก

อาจารย์อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนการศึกษาจากสวทช. และทุน Prime Ministers Australia Asia Award จากรัฐบาลออสเตรเลีย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญาเอกทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ประเทศออสเตรเลีย  


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<