อ.อกนิษฐ์ ศรีภูธร ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ ครบรอบ 120 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ฯ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อกนิษฐ์  ศรีภูธร อาจารย์คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนื่องในอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ "บทบาทของ วศ. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนำพาคุณภาพสินค้าสู่การแข่งขันของโลกไร้พรมแดน" ซึ่งได้เข้ารับมอบรางวัลเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2554  โดยมี นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบรางวัล  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<