2 นศ. พยาบาล รับ 2 รางวัลการนำเสนอผลงาน “สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาฯ”

2 นศ. พยาบาล รับ 2 รางวัลการนำเสนอผลงาน “สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน”
2 นศ. พยาบาล รับ 2 รางวัลการนำเสนอผลงาน “สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน”

            ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการ “สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของนิสิตนักศึกษา : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน”  จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลนนทบุรี และเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลภาคกลาง ระหว่างวันที่ 27-28  มกราคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี

            สำหรับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในโครงการดังกล่าวคือ นางสาวกุลธิดา  โพธิ์ศรีวงษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง จากการนำเสนอผลงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และ นางสาวสุทธินี  เห็นวัฒนะ ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานด้านพัฒนาชุมชน

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<