วงดนตรี มรน. คว้าอีก 2 รางวัล ในงาน “วันสถาปนาพระราชทานนามราชภัฏ” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วงดนตรี มรน. คว้าอีก 2 รางวัล  ในงาน “วันสถาปนาพระราชทานนามราชภัฏ” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  โปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์จักษ์  จินดาวัฒน์  ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีรุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี ในงาน "วันสถาปนาพระราชทานนามราชภัฏ"  จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชาภัฏเพชรบุรี  

สำหรับการประกวดในครั้งนี้  วงดนตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สามารถคว้ามาได้  2 รางวัล คือ วง "ติสต์" ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 5,000 บาท  และวง "Zolo" ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000  บาท  จากวงดนตรีที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 18 วง

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<