นักศึกษาจีน คว้ารางวัลชมเชย ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติฯ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

นักศึกษาจีน  คว้ารางวัลชมเชย  ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติฯ

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ


 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา  Miss  Li  Jiaohui  นักศึกษาสัญชาติจีน ชั้นปีที่ 4  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภายใต้การดูแลของศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  เข้ารับรางวัลชมเชย  พร้อมรับทุนการศึกษาและเกียรติบัตร จาก ผศ.ดร.พรทิพย์  พุกผาสุก ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อ “โครงการพระราชดำริทรงคิดค้น ช่วยปวงชนอยู่ดีกินดี”

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<