วงดนตรี มรน. เจ๋ง คว้า 3 รางวัล

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ในนามของวงแบเบาะ และ วงClean Up ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าร่วมแข่งขันประกวดวงสตริงในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2555 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

จากการเข้าร่วมประกวดวงสตริงในครั้งนี้ เป็นรอบ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งมีวงดนตรีที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด จาก 10 ทีม ประกอบด้วย วงแบเบาะ และ วงClean Up มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วงเซฟีลัส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วงคริสโตไนท์ จังหวัดสุพรรณบุรี วงSixsence มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วงลำไย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วงSly Lab มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วงF.F. Sweety จังหวัดสุพรรณบุรี วงSnake Head วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และวงอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คว้า 3 รางวัล โดยวงแบเบาะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ วงClean Up ได้รับรางวัลชมเชยและรางวัลนักร้องยอดเยี่ยม คว้าเงินรางวัลรวม 52,500 บาท

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<