ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3/2560 นักศึกษาภาค กศ.พป.

สอบวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
สำหรับนักศึกษาที่มีวิชาสอบซ้อนในเวลาเดียวกัน หรือคาบเกี่ยวกันตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป แจ้งสอบซ้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัด ชั้น 1 ภายในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<