มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
attach แฟ้มประกอบข่าว : มติ กบ 6_61.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<