ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 นักศึกษาภาคปกติ

สอบวันที่ 30 เม.ย. - 11 พ.ค. 61
คำชี้แจงเกี่ยวกับการแจ้งสอบซ้อน
สำหรับนักศึกษาที่มีวิชาสอบซ้อนในเวลาเดียวกัน หรือคาบเกี่ยวกันตั้งแต่ 2 วิชาขึ้นไป แจ้งสอบซ้อนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัด ชั้น 1
ภายในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
attach แฟ้มประกอบข่าว : ตารางสอบปลายภาค 2.60 ปกติ.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<