Find ค้นหา
11-08-2565 : ประชุมเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2562
11-08-2565 : ประชุมงบประมาณและเตรียมการรับเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
10-08-2565 : ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย มรน. จัดโครงการ “รักแม่เท่าฟ้า”
09-08-2565 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าเพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
09-08-2565 : มรน. จัดโครงการเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่
09-08-2565 : มรน. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
08-08-2565 : พิธีปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 4 และหลักสูตรประกาศนียบัตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง
05-08-2565 : การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 8/2565
04-08-2565 : รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 21 ก.ค. 65 (ติดต่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ ได้ตั้งแต่ 8 ส.ค. 65 เป็นต้นไป)
03-08-2565 : กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร
02-08-2565 : ผู้บริหาร มรน. ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”
02-08-2565 : จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม NPRU News ISSUE 09
01-08-2565 : มรน. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
01-08-2565 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
01-08-2565 : มรน. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
27-07-2565 : มรน. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
25-07-2565 : ประกาศให้เช่าพื้นที่โดยวิธีการคัดเลือกเพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร (แทนร้านที่ว่าง)
25-07-2565 : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าเพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
22-07-2565 : สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับเตรียมความพร้อมขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
20-07-2565 : คณะครุศาสตร์ มรน. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฉีดวัคซีนไซเบอร์เสริมภูมิสถานศึกษา
20-07-2565 : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18-07-2565 : มรน. จัดสุ่มตรวจ ATK แบบ 100% เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
12-07-2565 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม
12-07-2565 : หน่วยกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มรน. จัดโครงการทบทวนวรรณกรรมและจริยธรรมในการทำผลงานทางวิชาการ
08-07-2565 : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 รูปแบบออนไลน์
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 156 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า