Find ค้นหา
24-01-2556 : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
24-01-2556 : ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
23-01-2556 : รับรู้ข่าวเรียนรู้ธรรมกับรายการธรรมะจากข่าว 21 ม.ค.56
22-01-2556 : ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้บริหารตำบลศูนย์เรียนรู้ และตำบลเครือข่าย
22-01-2556 : จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 14-20 มกราคม 2556
21-01-2556 : ขอเชิญร่วมงาน NPRU International Day วันที่ 22 มกราคม 2556
18-01-2556 : ม.ราชภัฏนครปฐม ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภูมิภาคตะวันตก 25 โรงเรียน
18-01-2556 : มรน. เปิดให้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
17-01-2556 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2556
17-01-2556 : อาจารย์อกนิษฐ์ ศรีภูธร เข้ารับรางวัลวันครู ประจำปี 2556
16-01-2556 : 16 มกราคม “ครุศาสตร์รวมใจ สานสายใย บูชาครู”
16-01-2556 : ผู้บริหาร มรน. รับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น
15-01-2556 : คณะกรรมการส่งเสริมฯ มรน. จัดคอนเสิร์ตการกุศล “เพลงรักหวาน เมื่อวันวาน”
15-01-2556 : ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (ภาคปกติ)
15-01-2556 : ประกาศรายชื่อหมู่เรียน นักศึกษาภาคปกติ ที่จะตรวจสอบการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
14-01-2556 : ประกาศยกเลิกผลการสอบมาตรฐานไอที รหัสนักศึกษา 524101123 นายภานุพงศ์ ทรัพย์คง หมู่เรียน 52/6
14-01-2556 : จดหมายข่าวเฟื่องฟ้า ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 7-13 มกราคม 2556
11-01-2556 : อ.ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว รองอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมกีฬาวันเด็ก "ดอกนกยูงเกมส์"
10-01-2556 : ขอเชิญนักศึกษา ค.บ.ทุกชั้นปี ส่งร้อยกรองเทิดพระคุณครูเข้าประกวด ชิงรางวัลในงานวันครู 16 มกราคม 2556
10-01-2556 : มรน. จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ ต้อนรับปีมะเส็ง 2556
09-01-2556 : ธรรมะจากข่าว ต้อนรับปี 2556
09-01-2556 : ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Action Learning and Action Research"
08-01-2556 : อธิการบดีและคณาจารย์ เข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่นฯ
07-01-2556 : The 3 rd National and International SMARTS Conference
07-01-2556 : ขอเชิญคณาจารย์ ผลิตสื่อการเรียนการสอน รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 6 รายวิชา เท่านั้น
   
First Previous  หน้า 159 จากทั้งหมด 161 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า