Find ค้นหา
16-01-2566 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566
23-12-2565 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
23-12-2565 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่นๆ
03-10-2565 : รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พป. ประจําปีการศึกษา 2566
03-10-2565 : รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)
06-06-2565 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว นักศึกษาภาค กศ.พป. ปีการศึกษา 2565
05-05-2565 : ขยายเวลาการชำระเงินค่าสมัครสอบนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
27-04-2565 : รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)
22-04-2565 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
31-03-2565 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
02-02-2565 : ขยายเวลาการชำระเงินค่ารายงานตัวนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
26-01-2565 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) เพิ่มเติม
21-01-2565 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2565
10-01-2565 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
05-01-2565 : รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
14-10-2564 : รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาค กศ.พป. ประจําปีการศึกษา 2565
14-10-2564 : รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
21-06-2564 : ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)
27-05-2564 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว นักศึกษาภาค กศ.พป. ปีการศึกษา 2564
08-05-2564 : รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3)
03-05-2564 : ขยายเวลาการรายงานตัวนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
20-04-2564 : รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
02-04-2564 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)
02-04-2564 : ขยายเวลาการชำระเงินค่าสมัครสอบนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
09-02-2564 : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มีสิทธิ์รายงานตัว ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 3 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า