Find ค้นหา
06-02-2562 : รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 2 ประเภทโควตา)
25-01-2562 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (Portfolio)
07-01-2562 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1 Portfolio
03-12-2561 : คู่มือการใช้งานระบบ TCAS'62 ระบบยืนยันตัวตนก่อนสมัครเรียน
31-10-2561 : รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 (TCAS รอบที่ 1 Portfolio)
31-10-2561 : รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาค กศ.พป. ประจำปีการศึกษา 2562
15-08-2561 : ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
25-07-2561 : ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5
19-07-2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5
24-06-2561 : รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 (ประเภทรับตรงอิสระ)
10-06-2561 : ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 (รับตรงอิสระ)
07-06-2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4
17-05-2561 : รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 4 (ประเภทรับตรงอิสระ)
26-04-2561 : ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 ประเภทโควตา
11-04-2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3
11-03-2561 : รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 (ประเภทโควตา)
06-03-2561 : ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (Portfolio2)
14-02-2561 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (Portfolio2)
01-01-2561 : รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (Portfolio 2)
09-12-2560 : ผลการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio1)
03-12-2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (Portfolio1)
30-10-2560 : รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2561
30-10-2560 : การรับสมัครนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)
30-10-2560 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
30-10-2560 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สาขาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า