นักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัล Best of Big move new
17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:51 น.  
อ่าน 10 ครั้ง
นักศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับรางวัล The Best in Thailand new
17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:50 น.  
อ่าน 9 ครั้ง
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ศึกษาดูงานธนาคารแห่งประเทศไทยและโรงกษาปณ์ new
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:16 น.  
อ่าน 16 ครั้ง
สัมมนาวิชาการ เปิดช่องชี้ทิศพิชิตความสำเร็จ ครั้งที่ 14 new
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:46 น.  
อ่าน 12 ครั้ง
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ จัดอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น new
13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:45 น.  
อ่าน 18 ครั้ง
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ดูงานโอสถสภา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:24 น.  
อ่าน 37 ครั้ง
นศ.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการบริษัทจำลองจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:28 น.  
อ่าน 38 ครั้ง
มรน. จัดอบรมใบขับขี่ ครั้งที่ 1 /2561
6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:32 น.  
อ่าน 43 ครั้ง
วจก.จัดกิจกรรมตักบาตร
3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:02 น.  
อ่าน 37 ครั้ง
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงานประชุมวิจัยทางการพยาบาลนานาชาติ
1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:29 น.  
อ่าน 39 ครั้ง
   
 หน้า 1 จากทั้งหมด 61 หน้า  Next Last
ไปยังหน้า