ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศมาเลเซีย

ทุนที่1 ศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตภาษามาเลเซีย ณ University of Malaya  ประเทศมาเลเซีย 

ทุนที่2 อบรมภาษาอังกฤษ ณ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ประเทศมาเลเซีย

สมัครออนไลน์  Click here 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<