ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาทุกระดับชั้นจำนวน 120 ทุน เพื่อรับทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP

ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาทุกระดับชั้นจำนวน 120 ทุน เพื่อรับทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL ITP

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมให้ทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP 

สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี จำนวน 120 ทุน


เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2560


1. กำหนดวันสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบภาษาอังกฤษ Vantage English Placement Test ในวันที่ 24 มกราคม 2561*

2. นักศึกษาผ่านการคัดเลือกตามข้อ 1 เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

3. นักศึกษาที่เข้าอบรมครบถ้วนตาม ข้อ 2 จะมีสิทธิ์ได้รับทุนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ในวันที่ 28 มีนาคม 2561


* เวลา - สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์นี้ ในวันที่ 17 มกราคม 2561


ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิก  กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานการสมัคร (รายละเอียดจากลิงค์ใบสมัครข้างต้น)

เมื่อนักศึกษากรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนเรียบร้อย 

ส่งใบสมัครได้ที่ คุณญาดา (พี่พิ้งค์) ห้อง Li507 ชั้น 5 อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอพิวเตอร์และหอประชุม 

ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 


2. กรอกข้อมูลใน Google Form  คลิก   ให้ครบถ้วน พร้อมยืนยันการส่ง (นักศึกษา 1 คนสามารถยืนยันการส่งได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)**นักศึกษาที่ดำเนินการสมัครในข้อ 1 และ ข้อ 2 ครบถ้วนทั้ง 2 ข้อเท่านั้นจึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้น

และเป็นผู้มีสิทธิ์ได้เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับทุนในการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP


>> ปิดหน้าต่างนี้ <<