หลักสูตรธุรกิจการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

มขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรธุรกิจการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรธุรกิจการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ในวันทีี 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมผศ.สมเดช นิลพันธ์ ชั้น 2 ฟรีค่าลงทะเบียน รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น สนใจกรอกใบสมัครที่นี่ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรธุรกิจการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุ และ กำหนดการโครงการ 

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<