การรับสมัครนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 3)

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2560 สมัครได้ทุกวันในเวลาราชการยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<