อธิการบดี มรน. แสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวสุภาพร มนคล้ำ บุคลากรงานพัสดุ

ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
attach แฟ้มประกอบข่าว : news.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<