นักศึกษา มรน.คว้ารางวัลเพลงพื้นบ้าน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรน. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและประกวดเพลงพื้นบ้านได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
attach แฟ้มประกอบข่าว : Binder1.pdf

>> ปิดหน้าต่างนี้ <<