Find ค้นหา
28-06-2561 : สสว.จัดโครงการเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนบัณฑิตนักปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
07-05-2561 : ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2561
24-01-2561 : ประชุมเพื่อจัดเตรียมแผนโครงการบัณฑิตนักปฏิบัติ
01-11-2560 : สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชม สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
01-11-2560 : สสว.ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
01-11-2560 : ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2559
01-11-2560 : สสว. ขอแสดงความยินดีกับ คุณสายพิรุณ รอดผา ผู้โชคดีการทายผลฟุตบอลยูโร 2016
01-11-2560 : สสว. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ของประธานสาขาวิชา มรน. ประจำปี 2559
01-11-2560 : สสว.จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
01-11-2560 : สสว. จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis)
   
 
ไปยังหน้า